Tarihçesi

Guguklu saat, bir sarkacın çalıştırdığı ve saat başlarında kuş sesi çıkararak bunu duyuran bir saat türüdür. Bu saatler genellikle küçük bir kulübe şeklindedir ve üzerlerindeki pencereden saat başı çıkan bir kuş vardır. Bazı modellerde, öterek saat başı olduğunu haber veren bu kuşlar, kanatlarını çırpar, başlarını oynatır ya da çeşitli hareketler yaparlar. Guguklu saat deki guguk sesini çıkaran mekanizma, 18. Yüzyıl ortalarından beri kullanılmaktadır. Bu mekanizma, günümüze de neredeyse hiç değişmeden gelmiştir. Tarihteki ilk guguklu saat, Almanya’nın Kara Orman bölgesinde üretilmiştir. Ancak ilk saati kimin yaptığı tam olarak bilinmemektedir. Guguklu saatin 1850’lerden itibaren bu bölgenin dışına da yayıldığı belirtilir. Günümüzde Almanya ile özdeşleşmiş bir kültür ikonu haline gelen bu saat, aynı zamanda İsviçre ve Avusturya’yı da ziyaret edenlerin satın almayı tercih ettikleri ürünler arasındadır fakat artık özdeşliği ortadan kaldıran ve sadece İsviçre ya da Avusturya’yı ziyaret edenlerin aldıkları kültürel bir ikon halinden çıkartarak sizlere zaten toplumumuza çocukluğumuzdan yer etmiştir.

X